Mitä on dendrologia?

Sana dendrologia rakentuu kahdesta kreikankielisestä sanasta: dendron, puu ja logos, tiede. Suomenkielelle sen voisi kääntää sanaksi puulajitiede. Dendrologia ei kuitenkaan rajoitu yksinomaan puihin, vaan se koskee kaikkia muitakin puuvartisia kasveja kuten pensaita, varpuja ja köynnöksiä. Siihen kuuluu kasvilajien määrityksen, kuvauksen ja -luokituksen lisäksi niiden biologisten ominaisuuksien tutkimus.

Mikä on Dendrologian Seura?

Seuran tarkoituksena on edistää kotimaisten ja Suomessa menestyvien ulkomaisten puuvartisten kasvien tuntemusta ja kokeilua. Lähtökohtana on niiden merkitys ja käyttö luonnon- ja maisemanhoidossa, puistojen ja puutarhojen perustamisessa sekä metsänviljelyssä. Yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa seura kokoaa ja välittää tietoja lajien menestymisestä ja käyttökelpoisuudesta Suomessa. Dendrologian Seura on perustettu vuonna 1969 ja jäseniä on noin 1250. Seura on aatteellinen ja sitoutumaton ja se toimii kaikkien alasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Seura on myös Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Jäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenmaksun seuran tilille.

Mitä Dendrologian Seura tekee?

Dendrologian Seura järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja. Ohjelmaan kuuluvat puistokävelyt, puistotalkoot sekä vuosittaiset kotimaan ja ulkomaiden matkat. Seuran lehti on neljästi vuodessa ilmestyvä Sorbifolia. Lisäksi julkaistaan kirjoja ja oppaita. Seura on julkaissut esimerkiksi Suomen puu- ja pensaskasvion. Vuosittain valitaan Vuoden puusuku, jota tehdään monipuolisesti tunnetuksi.