Pomologian kerho

Pomologian kerhon perustaminen

Pomologian kerhon perustava kokous pidettiin keväällä 2010 Lepaassa.
Pomologian kerho päätettiin perustaa Dendrologian Seuran alaiseksi kerhoksi.
Vuonna 2013 jäseniä on 67.

Kerhon toiminta

Kerhon kantava ajatuksena on koota yhteen kaikki pomologiasta kiinnostuneet ja pomologiaa harrastavat henkilöt. Jäsenet voivat vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja kartuttaa tietojaan.

Kerhon toimintamuodoksi on ainakin näin alkutaipaleella kaavailtu pari kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä tapahtuvat retket johonkin pomologisesti kiinnostavaan kohteeseen. Samassa yhteydessä pidetään myös vuosittaiset kokoukset sekä kuullaan esitelmiä ja katsauksia jäsenien omista kokemuksista tai jostakin muusta kiinnostavasta aiheesta.

Kerhon yhtenä tavoitteena on koota luettelot eri kasvilajeista ja lajikkeista, joita itse kultakin jäseneltä löytyy.

Pomologisia yhdistyksiä ja kerhoja on kaikkialla maailmassa. Etenkin yhteydet pohjoismaisiin ja muihin lähinaapurimaiden vastaaviin toimintoihin olisivat varmasti hyvin antoisia. Näiden yhteyksien luominen kuuluvat tulevaisuuden tavoitteisiin, jos ja kun kerhon toiminta pääsee kunnolla vauhtiin.

Jäseneksi liittyminen

Kaikki Pomologian kerhoon jäseniksi haluavat liittyvät ensin Dendrologian Seuran jäseniksi.
Katso Dendrologian Seuran jäseneksi liittymistä koskevat ohjeet.
Kaikki Dendrologian Seuran jäsenet ovat tervetulleita Pomologian kerhon toimintaan ja tilaisuuksiin.
Pomologian kerholla ei ole omaa jäsenmaksua.
Ilmoita yhteystietosi myös Pomologian kerhon tiedottajalle.

Tiedottaminen

Kerhon toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan kerhon jäsenille Facebook-sivun kautta (Pomologian kerho) ja sähköpostin kautta. Julkaisukanavia ovat myös Dendrologian Seuran/Pomologian kerhon nettisivu ja seuran julkaisema Sorbifolia-lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisäksi Pomologian kerholla on julkinen facebooksivu tiedotussivu.

  • Kerhon puheenjohtaja on Harri Hillilä, harri.hillila(at)gmail.com (puh. 040 722 2225)
  • Kerhon tiedottaja on Eero Sihto, eerosihto(at)gmail.com (puh. 040 067 3438)

Pomologia on hedelmä- ja marjakasvien lajikkeita ja niiden kasvattamista tutkiva tieteenhaara. Pomologi on henkilö, joka on perehtynyt pomologiaan.

Kuuluisia suomalaisia pomologeja ovat olleet 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Alexsanda Smirnoff, Björn Lindberg, Benjamin Heikel ja Olavi Collan. 1930- 1950-luvuilla Olavi Meurmann sekä 1950-luvulta nykypäiviin Aapo Leskinen, Jaakko Säkö ja Anssi Krannila.