Vuoden puu ja puusuku


Väre, Henry & Juntumaa, Jouni 2020: Dendrologian Seuran Tiedotuksia – Sorbifolia. Sisällysluettelot 3. Vuoden puu ja puusuku. Julkaistu 14.3.2020. https://www.dendrologianseura.fi/?page_id=3549

Hämet-Ahti, Leena: Niinipuu – vuoden puu. 1/1977.

Vuoden puun esittely metsäpäivillä 14.04.1977 . 1/1977.

Hämet-Ahti, Leena: Tervaleppä – vuoden puu 1978. 1/1978.

Vuoden puun esittely metsäpäivillä 19.04.1978. 1/1978.

Uotila, Pertti: Kynäjalava – vuoden puu 1979. 1/1979.

Vuoden puun esittely metsäpäivillä – kynäjalava, Ulmus laevis. 1/1979.

Vuodenpuu – Julistetta saatavana. 3/1979.

Vuoden puu – Årets träd 1979 kynäjalava vresalm (Ulmus laevis) -juliste ilmestynyt. 2/1979.

Karhu, Niilo: Mänty – vuoden puu 1981. 4/1980.

Saarnio, Reino: Visakoivu – vuoden puu 1980. 1/1980.

Vuoden puun esittely kevätmetsäpäivillä. 1/1980.

Vuoden puun istutustilaisuus Helsingissä. 2/1980.

Vuoden puu – Årets träd 1980 visakoivu masurbjörk (Betula pendula var. carelica). 1/1980.

Vuoden puu – Årets träd 1980 mänty tall (Pinus sylvestris). 4/1980.

Vuoden puu – julisteet. 2/1981.

Vuoden puu juliste. 1/1981.

Vuoden puu – Årets träd 1982 vaahtera lönn (Acer platanoidea). 4/1981.

Rainio, Robert J.: Amatöörin havaintoja vuoden puusta [Acer], sen biologiasta ja ekologiasta. 2/1982.

Vuoden puu – julisteet. 2/1982.

Vuoden puu – Årets träd 1983 kuusi gran (Picea abies). 1/1983.

Vuoden puu – Årets träd 1984 [metsäomena]. 4/1983.

Vuoden puu – Årets träd 1984 metsäomenapuu vildapel (Malus sylvestris). 1/1984.

Vuoden puu – Årets träd 1985 kataja en (Juniperus communis). 1/1985.

Alanko, Pentti: Tammen ja rakentamisen vuosi. 1/1986.

Vuoden puu – Årets träd 1986 tammi ek (Qucrcus robur). 1/1986.

Vuoden puu – Årets träd 1987 rauduskoivu Vårtbjörk (Betula pendula). 1/1987.

Vuoden puu – Årets träd 1988 saarni ask (Fraxinus excelsior). 1/1988.

Murto, Risto: Vuoden puu – Årets träd 1989 suomenpihlaja oxelrönn (Sorbus hybrida). 2/1989.

Uotila, Pertti: Dendrologian Seuran vuoden puu. 3/1989.

Vuoden puu – Årets träd 1990 raita (Salix caprea). 4/1989.

Murto, Risto: Vuoden puu – Årets träd 1990 raita sälg (Salix caprea). 1/1990.

Tarvainen, Aila: Vuoden puu –istutustapahtuma Järvenpäässä. 3/1990.

Vuoden puun istutustapahtuma Järvenpäässä. 1/1990.

Vuoden puu – Årets träd 1991 tuomi (Prunus padus). 4/1990.

Murto, Risto: Vuoden puu – Årets träd 1991 tuomi hägg (Prunus padus). 1/1991.

Vuoden puu –istutustilaisuus Järvenpäässä. 1/1991.

Vuoden puu – Årets träd 1992 harmaaleppä (Alnus incana). 4/1991.

Murto, Risto: Vuoden puu – Årets träd 1992 harmaaleppä gråal (Alnus incana). 1/1992.

Vuoden puu – Årets träd 1993 marjakuusi (Taxus baccata). 4/1992.

Murto, Risto: Vuoden puu – Årets träd 1993 marjakuusi Idegran(Taxus baccata). 1/1993.

Vuoden puu – Årets träd 1994 kotipihlaja (Sorbus aucuparia). 4/1993.

Vuoden puu – Årets träd 1994 kotipihlaja (Sorbus aucuparia). 1/1994.

Vuoden puu – Årets träd 1995 halava (Salix pentandra). 4/1994.

Murto, Risto: Vuoden puu – Årets träd 1995 halava (Salix pentandra). 1/1995.

Vuoden puu – Årets träd 1996 haapa (Populus tremula). 4/1995.

Hiltunen, Ritva: Vuoden puut Oulun kaupungissa. 2/1996.

Vuoden puu – Årets träd 1996 haapa (Populus tremula). 1/1996.

Vuoden puu – Årets träd 1997 vuorijalava (Ulmus glabra). 4/1996.

Vuoden puu – Årets träd 1997 vuorijalava alm (Ulmus glabra). 1/1997.

Vuoden puu – Årets träd 1998 pähkinäpensas (Corylus avellana). 4/1997.

Vuoden puu – Årets träd 1998 pähkinäpensas hassel (Corylus avellana). 2/1998.

Vuoden puu – Årets träd 1999 ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia). 4/1998.

Vuoden puu – Årets träd 1999 ruotsinpihlaja oxel (Sorbus intermedia). 2/1999.

Vuoden puu – Årets träd 2000 hieskoivu (Betula pubescens). 4/1999.

Vuoden puu – Årets träd 2000 hieskoivu Glasbjörk (Betula pubescens). 1/2000.

Kiuru, Heikki: Lehtikuusi – vuoden puusuku. 3/2001.

Kiuru, Heikki: Pajut – Vuoden puusuku 2002. 1/2002.

Kiuru, Heikki: Lehmukset (Tilia) – Vuoden 2003 puusuku. 4/2002.

Tarvainen, Aila: Prunus – Vuoden puusuku 2004. 1/2004.

Alanko, Pentti: Orapihlajat – Vuoden 2006 puusuku. 4/2005.

Alanko, Pentti: Vaahtera – Vuoden 2005 puusuku. 1/2005.

Alanko, Pentti: Pihdat (Abies) – Vuoden 2007 puusuku. 1/2007.

Alanko, Pentti & Tegel, Satu: Syreenit (Syringa) – Vuoden puusuku 2008. 1/2008.

Alanko, Pentti: Pihlajat (Sorbus) Vuoden 2009 puusuku. 1/2009.

Alanko, Pentti: Katajat (Juniperus) – Vuoden puusuku 2011 147. 4/2010.

Alanko, Pentti & Tegel, Satu: Omenapuut (Malus) – Vuoden 2010 puusuku (Alanko, P. & Tegel, S.) .3. 1/2010.

Alanko, Pentti: Tammet (Quercus) – Vuoden 2012 puusuku. 1/2012.

Tuomipihlajat (Amelanchier) – Vuoden 2013 puusuku. 4/2012.

Alanko, Pentti: Saarnet (Fraxinus) – Vuoden puusuku 2014. 4/2013.

Fri, Börje: Kärhöt, Clematis – vuoden puuvartissuku 2015. 4/2014.

Nikkanen, Teijo: Mänty (Pinus) – vuoden puusuku 2016. 1/2016.

Nikkanen, Teijo: Kuusi (Picea) – vuoden puusuku 2017. 1/2017.

Saarinen, Jaakko: Hevoskastanjat (Aesculus) – vuoden puusuku . 4/2018.

Tegel, Satu: Ruusut (Rosa) – vuoden puusuku 2018. 1/2018.

Ryttäri, Terhi: Kurtturuusu haittakasvina. 1/2019.

Anttila, Aino: Ruususeminaarissa kuultua. 1/2019.

Joy, Peter: Kotimainen ruusunjalostus. 1/2019.

Juhanoja, Sirkka: Löytöruusut . 1/2019.

Palojärvi, Elina: Ruususeuran esittely. 1/2019.

Raisio, Juha: Vuoden puusuku 2020, Ulmus – jalavat. 4/2019.

Särkkä, Liisa: Miten leikkoruusu on syntynyt ja kehittynyt aikojen saatossa? . 1/2019.

Tegel, Satu: Meilahden arboretumin ruusukokoelman helmet. 1/2019.

Viherä-Aarnio, Anneli: Vuoden puu. 3/2019.

Viherä-Aarnio, Anneli & Anttila, Aino: Juhlavuoden puun istutus. 4/2019.

Väre, Henry: Suomen alkuperäisistä ruusulajeista. 1/2019.

Aesculus-seminaari. 3/2019.