Vuoden puu ja puuvartissuku

Dendrologian seuran valitsee vuosittain puun tai puusuvun. Vuoden puuta tai puusukua esitellään toiminnassa monin tavoin, erityisesti loppuvuodesta järjestettävällä seminaarilla.

Vuoden puusuku

2024 Koivut (Betula) – Anneli Viherä-Aarnio
2023 Jasmikkeet (Philadelphus) – Aino Anttila
2022 Marjakuuset (Taxus) – Anneli Viherä-Aarnio
2021 Lepät (Alnus) – Anneli Viherä-Aarnio
2020 Jalavat (Ulmus) – Juha Raisio
2019 Hevoskastanjat (Aesculus) – Jaakko Saarinen
2018 Ruusut (Rosa) – Satu Tegel
2017 Kuuset (Picea) – Teijo Nikkanen
2016 Männyt (Pinus) – Teijo Nikkanen
2015 Kärhöt (Clematis) – Börje Fri
2014 Saarnet (Fraxinus) – Pentti Alanko
2013 Tuomipihlajat (Amelanchier)
2012 Tammet (Quercus)
2011 Katajat (Juniperus)
2010 Omenapuut (Malus)
2009 Pihlajat (Sorbus)
2008 Syreenit (Syringa)
2007 Pihdat (Abies)
2006 Orapihlajat (Crataegus)
2005 Vaahterat (Acer)
2004 Kirsikat, tuomet, luumut ja mantelit (Prunus)
2003 Lehmukset (Tilia)
2002 Pajut (Salix)
2001 Lehtikuuset (Larix)

Vuoden puu

2000 Hieskoivu (Betula pubescens)
1999 Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia)
1998 Euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana)
1997 Vuorijalava (Ulmus glabra)
1996 Haapa (Populus tremula)
1995 Halava (Salix pentandra)
1994 Kotipihlaja (Sorbus aucuparia)
1993 Marjakuusi (Taxus baccaca)
1992 Harmaaleppä (Alnus incana)
1991 Tuomi (Prunus padus)
1990 Raita (Salix caprea)
1989 Suomenpihlaja (Sorbus hybrida)
1988 Saarni (Fraxinus excelsior)
1987 Rauduskoivu (Betula pendula)
1986 Tammi (Quercus robur)
1985 Kataja (Juniperus communis)
1984 Metsäomenapuu (Malus sylvestris)
1983 Kuusi (Picea abies)
1982 Vaahtera (Acer platanoides)
1981 Mänty (Pinus sylvestris)
1980 Visakoivu (Betula pendula f. carelica)
1979 Kynäjalava eli kynneppää (Ulmus laevis)
1978 Tervaleppä (Alnus glutinosa)
1977 Niinipuu (Tilia cordata)