Kasvimaantiede


Väre, Henry & Juntumaa, Jouni 2020: Dendrologian Seuran Tiedotuksia – Sorbifolia. Sisällysluettelot 7. Kasvimaantiede. Julkaistu 14.3.2020. https://www.dendrologianseura.fi/?page_id=3592

Alanko, Pentti: Puiden ja pensaiden provenienssin merkitys. 3/1974.

Hämet-Ahti, Leena: Bioklimaattisesti Suomea vastaavista alueista. 4/1970.

Hämet-Ahti, Leena: Pohjois-Japanin (Hokkaidon) metsävyöhykkeistä. 4/1972.

Hämet-Ahti, Leena: Dendrologian Seuran Länsi-Kanadan retkikohteiden kasvimaantieteellistä tulkintaa. 1/1988.

Kallio, Paavo: Mänty metsänrajapuuna. 3/1981.

Kallio, Tapio K.: Miten on päädytty nykyisiin koristekasvien menestymisalueisiin. 3/1980.

Konttinen, Kyösti: Ulkomaisten havupuiden taimien hallankestävyys ja karaiseminen. 4/1999.

Larsson, Olle: Vielä koristekasvien menestymisalueista. 1/1981.

Luukkanen, Olavi: Thaimaan kaakkoisrannikon kasvillisuudesta. 2/1976.

Mehtonen, Tapani: Uudet koristepuulajit muuttuvan ilmaston Suomessa. 4/2003.

Merivuori, Tuula-Maria: Kapin niemimaan kavillisuudesta. 2/1995.

Miyzawa, Toyoshiro: Japanin metsäkasvillisuudesta. 2/1992.

Reilin, Jukka-Pekka: Qinghai, lupaava siemenlähde pohjoisen ilmaston viljelykokeisiin. 3/2008.

Ruotsalainen, Seppo: Alkuperän vaikutus puulajin menestymiseen.149. 4/2010.

Solantie, Reijo: Suomen hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekasvien menestymisvyöhykkeet – tarkennusta entiseen. 4/1986.

Solantie, Reijo: Täydennystä Suomen hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekasvien menestymisvyöhykkeisiin. 3/1988.

Solantie, Reijo: Ilmasto, ihminen ja vuorijalavan luontainen levinneisyys. 2/1997.

Solantie, Reijo: Hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekasvien vyöhykejaon soveltamisesta meillä ja muualla. 4/2004.

Solantie, Reijo: Tehoisan lämpötilan summa – mammutinluu uudistamisen tarpeessa. 3/2008.

Solantie, Reijo: Kanadan ja Suomen boreaalisten vyöhykkeiden ilmastollinen vertailu. 1/2010.

Solantie, Reijo & Drebs, Achim: Kova pakkanen ja ohut lumipeite – tuhoisa yhdistelmä matalille kasveille ja puiden juurille. 3/2006.

Tolonen, Kimmo: Kuusen levinneisyyshistoriaa Suomessa. 2/1983.

Tuhkanen, Sakari: Färsaaret – puutonko saariryhmä Atlantilla?. 4/1982.