Puun paksuuden mittaus

Puun paksuus mitataan noin 1,3 metrin korkeudelta maan pinnasta ympärysmittana. Silloin kun puu kasvaa rinteessä, mittauskorkeus määritetään keskimääräisestä maan pinnan tasosta. Jos rungon tyvi on vino, mitataan vinolta sivulta rungon keskiviivaa pitkin, ja ympärys sitä vastaan kohtisuoraan.

Kun paksuus on mitattu 1,3 metrin korkeudelta, käytetään lyhennettä rym. (rinnankorkeusympärysmitta). Jos luku on muulta korkeudelta, käytetään lyhennettä ymp. (ympärysmitta), ja mittauskorkeus ilmoitetaan suluissa.

Puun paksuuden mittaus

Jos 1,3 metrin mittauskorkeudelle sattuu oksa, pahka tai muu paksunnos, otetaan ympärysmitta (ymp.) esteen alapuolelta. Samalla poikkeava mittauskorkeus ja poikkeamisen syy ilmoitetaan suluissa.

Jos puu haaroittuu 1,3 metrin alapuolelta, ympärysmitta otetaan kapeimmasta kohdasta haaroittumiskohdan alapuolelta. Mittauskorkeus ilmoitetaan suluissa. Jos puu on monirunkoinen, siis haaroittunut jo tyvestä, ympärys mitataan maan rajasta tyvimittana. Samaa juurta olevien monirunkoisten ryhmien ympärys mitataan tyvimittana. Rungot ja suuret haarat kuvataan ja mitataan erikseen. Mittojen (rym. ja ymp.) ohella mainitaan suluissa haaromis- ja mittauskorkeudet. Puun alaosien (alle metrin) haaroittumiskorkeudet ilmoitetaan sentteinä ja yläosien (yli metrin) metreinä.<

Puun paksuuden mittaus