Hoito, viljely ja jalostus


Väre, Henry & Juntumaa, Jouni 2020: Dendrologian Seuran Tiedotuksia – Sorbifolia. Sisällysluettelot 8. Hoito, viljely ja jalostus. Julkaistu 14.3.2020. https://www.dendrologianseura.fi/?page_id=3604


Dendrologian Seuran Tiedotuksia – Sorbifolia. Sisällysluettelot. Koonneet Henry Väre & Jouni Juntumaa. Julkaistu 14.3.2020. https://www.dendrologianseura.fi/?page_id=3102

Aaltio, Sampsa: Havupuukokeiluja Lempäälässä. 3/1984.

Alanko, Pentti: Haapa pallomaiseksi leikattuna. 4/1996.

Alanko, Pentti: Uusia tuulia asutuskeskusten puistometsien hoitoon. 1/2002.

Alanko, Pentti: Helsingin puistojen uhanalaiset, viljelynarvoiset puut. 3/2000.

Alanko, Pentti: Näsiä (Daphne mezereum) ja suomyrtti (Myrica gale) puutarhakasveina. 2/1988.

Alanko, Pentti: Puuvartisten kasvien jalostusta tarvitaan vihersektorillakin. 1/1987.

Aminoff, Mikael: Erfarenheter av bokens existensmöjligheteriFinland. 2/1974.

Galambosi, Bertalan: Suomyrtti peltokasvina – onko se mahdollista?. 3/2017.

Galambosi, Bertalan & Holm, Yvonne: Venäjänjuuren kasvatus rohdosraaka-aineeksi. Viljelykokemukset Mikkelissä.. 3/2015.

Hæggström, Carl-Adam & Hæggström, Eeva: Euroopan ensimmäinen latvomiskollokvio Ranskassa. 3/2007.

Hagman, Max.: Jalavan siementuotannosta ja kasvatuksesta. 2/1979.

Hahl, Juhani: Lyhytkiertopuiden jalostuksesta. 3/1973.

Hahl, Juhani: Männyn jalostus, tavoitteena viljelymänty. 2/1981.

Heino, Esa & Hytönen, Jyrki: Pajunviljelyn pinta-ala Suomessa vuonna 2015. 1/2016.

Hiltunen, Laura & Kärenlampi, Sirpa: Pihlajia mikrolisäykseen. 2/1989.

Himanen, Katri: Tammenterhojen keruu ja käsittely osataan Tanskassa. 3/2015.

Hytönen, Jyrki & Kauppi, Anneli: Hieskoivun vesominen. 4/2000.

Isomäki, Antti: Lehtikuusi kasvu- ja tuotoskokeissa. 2/2002.

Jarva, T., Alanko, Pentti: Jalavien ja muiden jalopuiden oikea leikkausajankohta. 3/2004.

Jonsson, Lennarth: Magnolia – en utmaning för entusiaster. 4/1990.

Jonsson, Lennarth: En kall vinter. 4/2005.

Jonsson, Lennarth & Ledvina, Dennis: Magnolior härdiga i Norden. 2/2005.

Joy, Peter: Kotimainen ruusunjalostus. 1/2019.

Kalela-Brundin, Maarit: Kuusen ekologiasta ja metsänhoidollisista erikoispiiriteistä. 2/1984.

Kallio, Paavo: Islannin metsityksestä. 2/1984.

Kallio, Tapio K.: Tertturuusulajikkeiden valintaan vaikuttavista tekijöistä. 2/1974.

Kallio, Tapio K.: Tamariskin menestymismahdollisuuksista Suomessa. 4/1976.

Karhu, Niilo: Tuloksellista ympäristönhoitoa Kemiran Harjavallan tehtailla. 3/1982.

Kasvi, Aarno: Wilsoninpoppelin (Populus wilsonii) ja isolehtipoppelin (Populus lasiocarpa) lisäyksestä. 1/1988.

Kasvi, Aarno: Tammen koristemuotojen jalontaminen. 4/2008.

Kiuru, Heikki: Luonnonvaraisen tammimetsän hoitoa Karjalohjalla. 3/1990.

Kiuru, Heikki: Lehdonhoitokokeilua Vantaalla. 2/1994.

Kiuru, Heikki: Harvennushakkuut voivat lisätä jalopuulehdon suojeluarvoa. 4/1993.

Knape, Bo: Sådd-och odlingsförsök med rhododendron i Brödtorp 1953 – 1983. 1/1984.

Knape, Bo: Odlingsförsök med rhododendron på Brödtorp i Pojo. 1/1994.

Konttinen, Kyösti: Havaintoja ulkomaisten havupuiden siementen itävyydestä. 3/1994.

Koski, Veikko: Kuusen kukista , siemenistä ja kasvullisesta lisäämisestä. 1/1983.

Kuittinen, Jorma: Kokemuksiani puiden hoidosta. 4/1985.

Kuittinen, Jorma: Edistystä puiden hoitoon. 3/1995.

Kuittinen, Jorma: Onneksi leylandinsypressi ei menesty Suomessa!. 3/2001.

Kuuluvainen, Eeva: Keskustelua jalopuumetsänhoidosta. 1/1980.

Lagerström, Mikko: Mielenkiintoisen ja monipuolisen Prunus-suvun puut ansaitsevat laajempaa käyttöä. 3/1999.

Lagerström, Mikko: Orapihlajia olisi istutettava enemmän. 4/2009.

Larsson, Olle: Menestyykö Juglans nigra?. 1/1986.

Lehtonen, Jukka & Nikkanen, Teijo: Metsäpuiden erikoismuotojen jalostus Suomessa. 2/2008.

Lepistö, Martti: Yhä parempiin tuloksiin pistokastyössä. Yhdistelmä metsänjalostussäätiön vuoden 1971 kokemuksista. 1/1972.

Lindén, Leena: Metsävaahteran lisäyslähteet. 4/2005.

Lindén, Leena : Omenapuiden tuhotalvet Suomessa. 1/2003.

Lindgren, Seppo: Kokemuksia persikoiden ym. kasvattamisesta. 4/2002.

Lindroos, Heikki: Lankuri – saarnilaji Nepalin metsätaloudessa. 2/1989.

Luukkanen, Olavi: Puunhoidosta. 1/1973.

Luukkanen, Olavi: Amerikkalaista joulupuun kasvatusta. 4/1972.

Luukkanen, Olavi: Amurinmaan siemenkeräysekspedition tuloksista. 4/1978.

Lähteenmäki, Jussi: Lisää magnolioita Suomeen – todellisuutta vai ruusuisia päiväunia?. 2/2004.

Markkula, Pekka: Puukirurgin laukku. 4/1982.

Mikola, Jouni: Joulupuu – kuusi ja moni muu. 4/1983.

Mikola, Jouni: Katajan lisäämisestä ja viljelystä. 4/1985.

Napola, Jaakko: Tervalepän jalostukseen panostetaan Baltian maissa. 1/2003.

Niemistö, Pentti: Hieskoivun kasvatus – paljon kuitupuuta vähin kustannuksin. 3/2000.

Nikkanen, Teijo & Konttinen, Kyösti: Hyvälaatuista siementä lehmuksen geenireservimetsästä. 1/2003.

Nuoranen, Timo: Evon hoitoalueen metsänviljelykokeilut ulkomaisilla puulajeilla. Osa l. Koetoiminnan alkuvaihe (1860–1920). 4/2004.

Nuoranen, Timo: Evon hoitoalueen metsänviljelykokeilut ulkomaisilla puulajeilla. Osa 2. 1920–luvun valtionpuistosta opetusmetsäksi. 1/2005.

Nygren, Markku: Koivun (Betula sp.) siementen itämisekologiaa. 1/1987.

Palokallio, Jarmo: Makeakirsikka on mainettaan parempi. 2/2007.

Pitkänen, Kaarlo: Puuvartisten kasvien pistokaslisäys taimitarhoissa. 1/1970.

Pohjonen, Veli: Biomassapajun viljelyllä on pitkät perinteet. 3/1994.

Rainio, Robert J.: Torsten ranckenin ajatuksia jalopuumetsänhoidosta. 4/1979.

Rainio, Robert J.: Keskustelua jalopuumetsänhoidosta. 1/1980.

Rainio, Robert J.: Tammen viljely. 1/1986.

Rainio, Robert J.: Saarnen viljely. 1/1989.

Rancken, Torsten: De bortglömda ädla lövträden. 2/1970.

Rancken, Torsten: Esimerkkejä jalojen lehtipuiden viljelyn ja kasvattamisen mahdollisuuksista Suomessa. 1/1980.

Ryynänen, Leena: Rauduskoivun (Betula pendula) kloonaus. 3/1987.

Ryynänen, Leena & Aronen, Tuija: Koivun kirjavalehtisyys – periytyykö se sittenkin?. 1/2007.

Räsänen, Juhani: Kärhöjen risteytyskoe vuonna 2011. 1/2016.

Saarimaa, Timo: Kokemuksia syreenien pistokaslisäyksestä. 4/2009.

Saarnio, Reino: Näkökohtia ulkomaisten puulajien viljelystä ja hoidosta. 4/1972.

Salmi, Jukka: Orapihlajat yksityispihoissa ja julkisissa puistoissa Tampereella. 3/2011.

Simberg, Kai: Sukurajojen ylitykset varttamisessa. 4/2011.

Simojoki, Tuulikki: Menetelmätutkimus Suomen puistomiljöiden saattamiseksi asiantuntevan inventoinnin, hoidon ja valvonnan kohteiksi. Esimerkkialueena Lounais-Suomen Seutukaavaliiton toimialue. 4/1971.

Slonius, Johanna: Kärhöjä parvekkeella. 4/1997.

Solantie, Juha: Ankara testitalvi hedelmälajikkeille Lepaalla. 3/2008.

Solantie, Juha: Makeakirsikka, ”kielletty hedelmä”. 2/2011.

Stenroos, Soili: Karhunvatukat ja niiden viljely. 3/1994.

Tigerstedt, Peter M. A.: Puuvartisten kasvien siemenmonistus. 2/1971.

Tigerstedt, Peter M. A.: Alppiruusujen jalostusta Suomessa. 4/1974.

Tigerstedt, Peter M. A.: Eräitä ajatuksia alppiruusujen jalostuksesta. 1/1999.

Tuimala, Aili: Lehtikuusen pystykarsinta. 1/2002.

Tyystjärvi, Pentti: Joulukuusen kasvatus. 1/1973.

Tyystjärvi, Pentti: Lehtipuiden siementen käsittely ja kylvö. 1/1974.

Tyystjärvi, Pentti: Kuka koristepuita jalostamaan ?. 4/1973.

Uosukainen, Marjatta: Alppiruusun (Rhododendron sp.) siemenlisäys ja taimikasvatus. 2/1976.

Uosukainen, Marjatta: Ensimmäiset suomalaiset alppiruusulajikkeet. 1/1999.

Uosukainen, Marjatta & Niskanen, Anna-Maija: Kellovaiveron (Pieris floribunda) solukkolisäys. 2/1985.

Uusitalo, Marja: Metsätuomi (Prunus padus L.) – monimuotoinen luonnonkasvi viherrakentamiseen. Osa I: Metsätuomen tuholaiskestävyys. 3/2005.

Uusitalo, Marja: Metsätuomi (Prunus padus) – monimuotoinen luonnonkasvi viherrakentamiseen. Osa II: muunteleva metsätuomi. 1/2007.

Virrankoski, Kirsti: Saarnen luonnontaimien istutus Vantaan Tammistossa. 4/1990.

Väinölä, Anu: Atsaleoita Suomenkin puistoihin – jalostus alkaa lajiristeytyksillä. 3/1992.

Väinölä, Anu: Atsalean jalostuksen kuulumisia. 1/1999.

Yli-Vakkuri, Paavo: Männiköiden hoito. 4/1981.