Eläintuhot ja kasvitaudit


Väre, Henry & Juntumaa, Jouni 2020: Dendrologian Seuran Tiedotuksia – Sorbifolia. Sisällysluettelot 10. Eläintuhot ja kasvitaudit. Julkaistu 14.3.2020. https://www.dendrologianseura.fi/?page_id=3595


Dendrologian Seuran Tiedotuksia – Sorbifolia. Sisällysluettelot. Koonneet Henry Väre & Jouni Juntumaa. Julkaistu 14.3.2020. https://www.dendrologianseura.fi/?page_id=3595

Eläintuhot

Annila, Erkki: Kontortamännyn (Pinus contorta Dougl.) eläintuhot. 1/1976.

Annila, Erkki: Rauduskoivulla (Betula pendula) elävät hyönteiset. 3/1987.

Heikinheimo, Osmo: Omenapuiden hyönteisvioituksista. 3/1984.

Heikkilä, Risto: Haavan hirvieläintuhoista. 4/1996.

Juutinen, P.: Männyn eläintuhot. 4/1981.

Kasvi, Aarno & Laine, Simo: Runkohaapsanen – pylväshaapojen surma?. 4/2005.

Kiuru, Heikki: Ruissalon tammista ja niiden kovakuoriaisista. 1/2003.

Mannerkoski, Ilpo: Pajujen kovakuoriaiset. 4/2003.

Markkula, Irmeli: Lehtilaikku ja koi syreenin murheena 125. 3/2009.

Pietilä, Ilpo, Alanko, Pentti: Pihlaja kelpaa hirvelle. 2/2009.

Rainio, Robert J.: Onko kaikki dendrologia asutuskeskusten ulkopuolella tuhoontuomittu?. 1/1974.

Rainio, Robert J.: Jyrsijöiden ja hirvieläimien tammelle aiheuttamat tuhot. 4/1986.

Rousi, Matti, Tahvanainen, Jorma, Helle, Eero & Uotila, Ilari: Voidaanko rauduskoivun nisäkästuhoja vähentää metsänjalostuksen keinoin?. 2/1987.

Väisänen, Rauno: Raita ja hyönteiset. 3/1990.

Väisänen, Rauno & Heliövaara, Kari: Tuomen (Prunus padus) hyönteiset. 4/1991.

Väisänen, Rauno & Heliövaara, Kari: Harmaalepän (Alnus incana) hyönteiset. 3/1992.

Väisänen, Rauno & Heliövaara, Kari: Marjakuusen (Taxus baccata) hyönteiset. 4/1993.

Väisänen, Rauno & Heliövaara, Kari: Pihlajan hyönteiset. 4/1994.

Kasvitaudit

Hæggström, Carl-Adam: Saarnensurma (Hymenoscyphus pseudoalbidus) Ahvenanmaalla. 1/2014.

Hæggström, Carl-Adam: Saarnensurma (Hymenoscyphus pseudoalbidus) Ahvenanmaalla. 1/2014.

Kallio, Tauno: Männyn sienitaudit. 4/1981.

Kasvi, Aarno: Taatelin tappaja muovaa Madeiran maisemaa. 2/2013.

Kasvi, Aarno & Rainio, Robert J.: Onko jalavien aikakausi Suomessa ohi?. 1/2011.

Kiema, Sami & Niemelä, Tuomo: Jalavanpakuri (Inonotus ulmicola), vanhojen puistojalavien lahottaja. 2/2004.

Kolkka, Kimmo L., Mikola, Jouni: Kuusen tuulenpesät. 3/2004.

Kotiranta, Heikki: Vaahteran sienitauteja. 3/1982.

Kotiranta, Heikki: Omenapuiden käävistä. 3/1984.

Kotiranta, Heikki: Tammen käävistä. 3/1986.

Kotiranta, Heikki: Saarnen käävistä Suomessa. 3/1988.

Kotiranta, Heikki & Saarenoksa, Reima: Pajujen käävät ja orvakat. 1/2004.

Kotiranta, Heikki & Saarenoksa, Reima: Tuomi – silmiin pistävä puu. Sen orvakat ja käävät. 3/2005.

Kurkela, Timo: Katajan sienitauteja. 4/1985.

Laine, Lalli: Kontortamännyn (Pinus contorta Dougl.) sienitaudit. 1/1976.

Laine, Lalli: Kuusta uhkaavat tuhot. 4/1983.

Mäkelä, Kaiho: Omenapuiden sienitaudeista. 4/1984.

Niemelä, Tuomo & Kotiranta, Heikki: Raita ja sen lahottajat. 3/1990.

Niemelä, Tuomo & Kotiranta, Heikki: Tuomen (Prunus padus) lahottajasienet. 3/1991.

Raisio, Juha: Helsingin Tokoinrannasta kaadettiin 37 hevoskastanjaa. 4/2017.

Terho, Minna: Lehmuksen käävät ja muut lahottajat. 3/2004.

Uimari, Anne & Raisio, Juha: Pihtojen korotaudin esiintymisestä kaivataan havaintoja. 3/2018.

Uotila, Anneli: Rauduskoivun (Betula pendula) taudit. 3/1987.

Vanhanen, Suvi: Pähkinäpensaan lahottajasieniä. 4/1998.

Vänninen, Irene: Pihlajan kasvintuhoojat. 4/1994.