Kirja-arvioita


Väre, Henry & Juntumaa, Jouni 2020: Dendrologian Seuran Tiedotuksia – Sorbifolia. Sisällysluettelot 17. Kirja-arvioita. Julkaistu 14.3.2020. https://www.dendrologianseura.fi/?page_id=3621

Alanko, Pentti: Dendrologisesta kirjallisuudesta. 2/1972. KIRJA-ARVIO

Hämet-Ahti, Leena: Daubemire, R. 1968: Some geographic variations in Picea sitchensis and their ecologic interpretation. 2/1973. KIRJA-ARVIO

Luukkanen, Olavi: Weissenberg, K. von 1972. Kokemuksia Murrayn männyn viljelystä Suomessa. 2/1973. KIRJA-ARVIO

Luukkanen, Olavi: Arboretum Kónickie. Rocznik 17 (1972). 2/1973. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Mitchell, A, 1974: A Field Guide to the trees of Britain and Northern Europe. 3/1975. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Brown, George E. 1972 : The Pruning of Trees, shrubs and conifers. 4/1975. KIRJA-ARVIO

Hämet-Ahti, Leena: Mitchell , A. 1975 : Die Wald- und Parkbäume Europas. 4/1975. KIRJA-ARVIO

Kolarovic, Svetislav B.: Tsitsin, N. V., Botanitseskije sady SSSR; Hiukan muruja suuren naapurin pöydältä. 1/1975. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Quartier, Archibald & Bauer-Bovet , Pierette 1974: Träd och buskar i Europa, En fälthandbok. 1/1976. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Tauno Ulvinen (toim.) 1976: Suursieniopas. 3/1976. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Lancaster, R. 1976: Trädgårdens träd. 4/1976. KIRJA-ARVIO

Hämet-Ahti, Leena: Nicholson, B. E. ja Clapham, A. R. 1975 : The Oxford book of trees. 1/1976. KIRJA-ARVIO

Hämet-Ahti, Leena: Munson, R. H. 1975: Key to 100 dwarf conifers. 4/1976. KIRJA-ARVIO

Kallio, Tapio K.: Puupponen, E.1976 : Suuri ruusukirja. 2/1976. KIRJA-ARVIO

Karhu, Niilo: Reino Achrén ym., Toimitusneuvosto: Toivo Rautavaara ym. 1976: Kotipiha ja puutarha. 4/1976. KIRJA-ARVIO

Tigerstedt, Peter M. A.: Atlas Plorae Europaeae. Distribution ot vascular plants in Europe. 1. Pteridophyta, 2. Gyrnnospermae, 3. Salicaceae to Balanophoraceae. 3/1976. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Fitschen, Jost 1977: Gehölzflora. 3/1977. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vuoden 1977 aikana ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta. 4/1977. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vedel, H., Als , R. & Rasmussen, A. 1977: Välimeren puut ja pensaat.. 4/1977. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Mitchell, A. 1977: TraeeriNordeuropa, en felthåndbog av Alan Mitchell på dansk ved Søren Ødum.. 2/1977. KIRJA-ARVIO

Hallaksela, Anna-Maija: Eidmann, H. H. & Klingström , A. 1976: Skadegörareiskogen. Svampar – Insekter – Ryggradsdjur. 2/1977. KIRJA-ARVIO

Krannila, Anssi: Nilsson, G. 1976: Taimitarhaviljely. 4/1977. KIRJA-ARVIO

Tigerstedt, Peter M. A.: Polunin & Everard 1976: Trees and bushes of Europe. 1/1977. KIRJA-ARVIO

Ylätalo, Marja: Chemlar, J. & Meusel, W. 1976: Die Weiden Europas,. 3/1977. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vuoden 1978 aikana Suomessa ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta. 1/1979. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Puutarhan ABC-kortisto. 1/1979. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Kasvien maailma: 1979. Otavan iso kasvitietosanakirja.Aaloe – herbaario . 2/1979. KIRJA-ARVIO

Hämet-Ahti, Leena: Tang–Shui Liu 1971: A monograph of the genus Abies. 2/1979. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Luonnonkalenteri 1981 on ilmestynyt. 3/1980. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vuoden 1979 aikana Suomessa ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta. 2/1980. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Uusinta dendrologista kirjallisuutta. 4/1980. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Havens Planteleksikon, Traeer og buskei(1978) A– N ja II ( 1980) O–A. 4/1980. KIRJA-ARVIO

Uosukainen, Marjatta: Puutarha-alan ammattikirjallisuutta Ruotsista. 1/1980. KIRJA-ARVIO

Holm, E. ja Bredsdorff, Th. Hj. 1979: Kukkabiologia. 2/1980. KIRJA-ARVIO

Höst, O. ja Bergren, H. 1979: Etelän hedelmät ja vihannekset. 2/1980. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vuoden 1980 aikana Suomessa ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta. 1/1981. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Hämet–Ahti, L., Jalas, J. & Ulvinen, T. 1980: Suomen alkuperäiset ja vakiintuneet putkilokasvit. 2. korjattu laitos. 1/1981. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Jalas, J.(toim.) 1980: Suuri Kasvikirja III. 1/1981. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Rautavaara , Toivo & Knuuttila , Pekka 1981: Mihin marjamme kelpaavat. 3/1981. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Lahdenperä , Samppa & Villa , Kyllikki 1981: Metsän marjat. 3/1981. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Monisteesta Hämet–Ahti, L., Jalas, J. & Ulvinen, T. 1981: Suomen alkuperäiset ja vakiintuneet putkilokasvit. 3p.. 4/1981. KIRJA-ARVIO

Kanninen, Markku: Martinezin, M. 1948: Los Pinos Mexicanos 2p.. 3/1981. KIRJA-ARVIO

Karhu, Niilo: 1980: Enemmän iloa puutarhasta. 2/1981. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: More, D. & Fitter , A. 1981 : Puut. 3/1981. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Blamey , M. & Fitter , R. 1981: Kukat. 3/1981. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV–SAD 1981: Pääkaupunkiseudun uhanalaiset kasvit ja eläimet. 3/1981. KIRJA-ARVIO

Wuorenrinne, Heikki: Brafmann, E. 1980 : Pargid Eestis. – Kirjastus ”Eesti Raamat”. 1/1981. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Osara, M. 1981: Luonnonsuojelulailla rauhoitetut luonnonmuistomerkit Espoossa. 1/1982. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vuoden 1981 aikana Suomessa ilmestynyttä dendrologjsta kirjallisuutta. 2/1982. KIRJA-ARVIO

Markkula, Pekka: Burman, U.–S. ym. 1980: Skötselhandboken, mark och växtlighet i parker och trädgårdar. 2/1982. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Vuokko , S. 1980 : Träskändan luonnonsuojelualueen puulaji luontopolku. 1/1982. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Rodhe, Karl 1981: Våra giftiga växter – är de farliga?. 2/1982. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Neuvonen, Sinikka (toim. ) 1982: Puutarhakasvit. 4/1982. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Rushforth, Keith 1982: Lehti– ja havupuut. – Suomentanut Arto Kurtto. 4/1982. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Bartels, H., Bärtels, A., Schroeder, F.–G. & Seehann, G. 1981: Erhebung uber das Vorkommen winterharter Freilandgehölze. I. Die Gärten und Parks mit ihren Gehölzbestand. 1/1983. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Bartels, H., Bärtels, A., Schroeder, F.–G. & Seehann, G. 1982: Die Gehölze mit ihre rVerbreitung in den Gärten und Parks. 1/1983. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vuoden 1982 aikana Suomessa ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta. 1/1983. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Godet, Jean– Denis 1982: Knospen und Zweige der einheimischen Baum– und Straucharten. Ein Bestimmungsbuch fur 150 Gehölze. 1/1983. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Nyblom-Holmberg, G. (toim.) 1983: Otavan puutarhakirja. – Suomentanut Hannele Vainio. 3/1983. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Palmén, A. & Alanko, P. (toim.) 1983: Viljelykasvien nimistö. Kulturväxternas namn. 2/1983. KIRJA-ARVIO

Simberg, L. 1982: Koristepuita ja –pensaita. 1/1983. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Halrre , M. ym. (toim. ) 1983 : Puutarhakalenteri ”1984”. 1/1984. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Lundquist, K. 1984 : Frarntidens trädvård. 2/1984. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vuoden 1983 aikana ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta. 2/1984. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Lindholm, Leo 1984: Kaunis pihapiiri, oikea kasvi oikealle paikalle. 3/1984. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Hämet–Ahti, L. ym. (toim.) 1984: Retkeilykasvio. 3/1984. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Kaarna, P. 1984: Puutaulukoita. 3/1984. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Nilsson, G. 1 983: Lövträd och buskar. 4/1984. KIRJA-ARVIO

Koponen, Aune: Hämeenlinnan Seudun Luonto I. 1984. 3/1984. KIRJA-ARVIO

Lindholm, Tapio: Barker, Cicely Mary 1982: Puiden keijukaiset.. 1/1984. KIRJA-ARVIO

Markkula, Pekka: 1983: Vihertöiden tekniset ohjeet. 2/1984. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Lyte , C. 1983 : The plant hunters. 1/1984. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Nitzelius , T.G. 1983 : Träd i när och fjärran. 1/1984. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Vuoden 1984 aikana ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta. 3/1985. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Almgren, G. & Ingelög, T. & Ehnström, B. & Mörtnäs, A. 1984: Ädellövskog. Ekologi och skötsel. 1/1985. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1985. 3/1986. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Årskrift for planteskoledrift og dendrologi. 1983–1984–1985. 1/1986. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Arboretum Kornickie Rocznik XXIX. 1984. 4/1986. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Perttula, A. (toim.) 1985: Kaupunginpuutarhurien Seura r.y. 1935–1985. 4/1986. KIRJA-ARVIO

Lindholm, Tapio: Palmén, A. 1985: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan puuvartiset kasvit. 2/1986. KIRJA-ARVIO

Suominen, Olavi: Mabey, R. & Roberts, C. 1983: Den stora eken. 2/1986. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Karhu, Niilo 1986: Helsingin poppelit. 4/1986. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Venäläinen, Juha 1986: Valkinhovin puuvartisistutukset. 4/1986. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1986. 2/1987. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Jozsef Batta & May Sandved 1981: Traer og busker om vintern. 1. Bestemmelsesnökler for lövfellende. 1 ja 2. 1/1987. KIRJA-ARVIO

Rainio, Robert J.: Erik Ståål: Eken i skogen och landskapet. 2/1987. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Kaukovirta, E., Ylätalo, M. & Tegel, S. 1987: Puuvartiset koristekasvit. 2/1987. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1987. 4/1988. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Uusinta dendrologista kirjallisuutta. 2/1988. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Johnson, B. ym. 1986: Blommor och buskar. En handledning om växter för trädgård och landskap. 3/1988. KIRJA-ARVIO

Murto, Risto: Alanko, P. 1988 : Puut ja pensaat. 4/1988. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Björkman, T. & Lillandt, B.–G. & Storrank, B. 1987: Ädellövskog, dess vård och skydd. 1/1988. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1988. 4/1989. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Uusimmat dendrologiset käsikirjat. 1/1989. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Piispala, E. 1988: Alkulan puulajipolku. 1/1989. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Clarke, D. L. (Ed.) 1988: Supplement to W. J. Bean’s Trees and shrubs hardy in the British Isles, eighth revised edition. 2/1989. KIRJA-ARVIO

Murto, Risto: Alanko, P., Anttiroiko, I. & Timonen, J. 1988: Kanis kotipiha.. 2/1989. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1989. 2/1990. KIRJA-ARVIO

Murto, Risto: Jauhiainen, H. (toim.) 1990: Metsiemme uhanalaiset. 4/1990. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1990. 2/1991. KIRJA-ARVIO

Piirainen, Mikko: Tuomi, L. 1991: Ala-Lemun kartanon puutarha – historiaa ja nykypäivää. 4/1991. KIRJA-ARVIO

Tegel, Satu: Hämet–Ahti, L., Palmén, A., Alanko, P. & Tigerstedt, P. 1989: Suomen puu– ja pensaskasvio. – 290 s. Dendrologian Seura – Dendrologiska Sällskapet. 3/1991. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Spongberg, Stephen A. 1990: A reunion of trees. The discovery of exotic plants and their introduction into North American and European landscapes.. 4/1991. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1991. 2/1992. KIRJA-ARVIO

Piirainen, Mikko: Järventausta, K., Laine, U. & Sahlberg, R. (toim.) (1991?): Turun puisto–opas. Turun kaupungin tärkeimpien puistojen puut ja pensaat. 2/1992. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1992. 2/1993. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dendrologinen kirjallisuus 1993. 1/1994. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Lehtonen, J. 1993: Ruotsinkylän tutkimusalueen kohdeselosteet. 2/1994. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Januskevicius, L., Baroniene, V. & Tarnosauskiene, S. 1994: Medziu ir krumydekora tyvines formos. 2/1995. KIRJA-ARVIO

Gelderen, D. M. van, Jong, P. C. de & Oterdoom, H. J. 1994: Maples of the world. 1/1995. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 1995. 1/1996. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Dönig, G. 1994: Die Park– und Gartenformen der Rotbuche – Fagus sylvatica L. Varietäten, Formen, Kultivare, Beschreibungen, Abbildungen und Literatur. 3/1996. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Konttinen, K. 1995: ]alojen lehtipuiden siementen käsittely. Kirjallisuustarkastelu. 3/1996. KIRJA-ARVIO

Antola, Jukka: Valkonen, S., Rantala, S. & Sipilä, A. 1995: Jalojen lehtipuiden ja tervalepän viljely ja kasvattaminen.. 1/1996. KIRJA-ARVIO

Kiuru, Heikki: Fagerstedt, Kurt, Pellinen, Kerttu, Saranpää, Pekka & Timonen, Tuuli 1996: Mikä puu – mistä puusta. 4/1996. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 1996. 2/1997. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Suomessa julkaistu klematiskirjallisuus. 4/1997. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Johnson, M. 1997: Släktet Klematis. 4/1997. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Klepac, D. (ed.) 1996: Hrast Luznjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Pedunculate Oak (Quercus robur L.) in Croatia. 3/1997. KIRJA-ARVIO

Jussila, Osmo: Jorgensen P M. 1996: Rhododendronidet norske arboret på Milde. 1/1997. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Kuivanen, K. 1998: Arboretumit ja muita puu– ja pensaslajistoltaan arvokkaita kohteita Uudenmaan liiton alueella. 3/1998. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti & Väinölä, Anu: dendrologista kirjallisuutta 1997. 3/1998. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Beiträge zur Gehölzkunde Vakavaaja monipuolista dendrologista tietoa. 3/1998. KIRJA-ARVIO

Uotila, Pertti: Oskarsson , 0. & Nikkanen, T. 1998 : Metsä puiden erikoismuotoja kultakuusesta luutakoivuun. 4/1998. KIRJA-ARVIO

Väinölä, Anu: Nokelainen, J. 1996: Vuolukirja. 2. paino. 4/1998. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti & Väinölä, Anu: dendrologista kirjallisuutta 1998. 2/1999. KIRJA-ARVIO

Väinölä, Anu: Relve, H.1997: Puiden juurilla. Puut j a pensaat luonnossa ja kansanperinteessä. 4/1999. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti & Väinölä, Anu: dendrologista kirjallisuutta 1999. 1/2000. KIRJA-ARVIO

Kiviniemi, Triina: Helsingin vanhojen puiden tarinoita [2000]. 3/2000. KIRJA-ARVIO

Lindén, Leena: Bengtsson, R. 1998: Stadsträd från A till Z. 2/2000. KIRJA-ARVIO

Raisio, Juha: Huhtla, U. (toim.) 1999: Tammen suuri puutarhakirja 1–4. Osa 3. Puuvartiset kasvit puutarhassa. 2/2000. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Sander, H. (toim.) 1999, Dendroloogilised uurimused Eestis I. 3/2001. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Sander, H. & Tamm, Ü. (toim.) 2000, Dendroloogilised uurimused Eestis II. 3/2001. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti & Väinölä, Anu: dendrologista kirjallisuutta 2000. 2/2001. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Debreczy, Z. &. Rácz, I. 2000, Fenyók a föld köruI. 4/2001. KIRJA-ARVIO

Lehtinen, Seija: Rushforth, K. 1999, Trees of Britain and Europe. 2/2001. KIRJA-ARVIO

Lindén, Leena: Metsälä, H. 1998, Puukirja. 2.p. 3/2001. KIRJA-ARVIO

Lindén, Leena: Tegel, S. 2000, Helsingin puistojen kestävät kaunottaret. 3/2001. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Häyrynen, M. (toim.) 2001, Hortus Fennicus – Suomen puutarhataide. 4/2001. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Ruoff, E. 2001, Vanhoja suomalaisia puutarhoja. 4/2001. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti & Väinölä, Anu : dendrologista kirjallisuutta 2001. 4/2002. KIRJA-ARVIO

Haapanen, Matti: Tamm, Ü. Haab Eestis. 3/2002. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Borzan, Z. Imenik drvecaigrmlja, latinski, hrvatski, engleski, njemacki. Tree and shrub names, Latin, Croatian, English, German. Baum und Strauchnamen. 3/2002. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Komarov ym. (toim.) A guide to the Botanic Garden Park, V. L. Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences. 3/2002. KIRJA-ARVIO

Kiuru, Heikki: Silander, V., Lehtonen, J. & Nikkanen, Teijo 2000 Ulkomaisten havupuulajien menestyminen Etelä-Suomessa. 1/2002. KIRJA-ARVIO

Wuorenrinne, Heikki: Relve, H. 2000, Eesti pölispuud. 1/2002. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Alanko, P., Joy, P., Kahila, P. & Tegel, S. 2002, Suomalainen ruusukirja. 2/2002. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Väinölä, A. & Jussila, O. 2002, Alppiruusut. 2/2002. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Lönnrot, E. 2002, (toim. Linnilä ym.): Flora Fennica I–III. 3/2002. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Relve, H. Puiden juurilla. 3/2002. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Perusteos Keski-Euroopan puuvartisista kasveista. 3/2003. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti & Väinölä, Anu : dendrologista kirjallisuutta 2002. 4/2003. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Lisätietoa Pietarin kasvitieteellisestä puutarhasta. 3/2003. KIRJA-ARVIO

Päivänen, Juhani: Sarvas, R. Havupuut. 1/2003. KIRJA-ARVIO

Ruotsalainen, Seppo: Siemenestä puuhun. 3/2003. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Luontokirja Lounais-Suomesta. 4/2003. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Kaksi pohjoismaista dendrologista vuosikirjaa. 2/2004. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2003. 3/2004. KIRJA-ARVIO

Kiuru, Heikki: Kari Heliövaara, Ilpo Mannerkoski ja Juha Siitonen, Suomen sarvijäärät 2004. 3/2004. KIRJA-ARVIO

Väisänen, Riitta M.: Kotimainen metsätaimiopas. 2/2004. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Lounatvuori, I. (toim.) 2004: Fagervikin puutarhojen vuosisadat; Lounatvuori, I. (red.) 2004: Fagervik. Trädgårdskonstibruksmiljö. 4/2004. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Alanko, P. & Lagerström, M. 2004: Kukkapuut. 4/2004. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2004. 2/2005. KIRJA-ARVIO

Kosonen, Ilmari: Laas, E., Puulajikirja Virosta 2004. 3/2005. KIRJA-ARVIO

Ruotsalainen, Seppo: Satu Rantala & Teemu Anttila, Lehtikuusesta pintaa syvemmältä 2004. 1/2005. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2005. 1/2006. KIRJA-ARVIO

Napola, Jaakko: Puun runkojen kertomaa. 2/2006. KIRJA-ARVIO

Rokala, Auli: Kosonen, M. 2004, Visakoivu. 1/2006. KIRJA-ARVIO

Salo, Ulla: Räty, E. 2006: Viheralueiden puut ja pensaat. 3/2006. KIRJA-ARVIO

Salo, Vanamo: Fagerstedt, K., Pellinen, K., Saranpää, P. & Timonen, T. 2005, Suomalainen puulajien ja puuaineen tunnistusopas. 1/2006. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Alanko, P. & Lagesrtröm, M. 2006: Havupuut ja pensaat puutarhassa. 3/2006. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2006. 1/2007. KIRJA-ARVIO

Fagerholm, Juha: de Beaulieu, A. & lamant, T. 2006: Guide illustré des chenes. 4/2007. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Aldén, B. 2006: LandskapserboretetiGöteborgs botaniska trädgård. 1/2007. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Ahlbäck, T. (toim.): Passion för rosor. 3/2007. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2007. 1/2008. KIRJA-ARVIO

Hagman, Max.: Beiträge zur Gehölzkunde 2005 & 2007. 3/2008. KIRJA-ARVIO

Raisio, Juha: Farjon, A. 2008: A natural history of conifers. 4/2008. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2008. 3/2009. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Lustgården 2007 & 2008. 3/2009. KIRJA-ARVIO

Sennikov, Alexander & Väre, Henry: Fryer, J. & Hylmö, B. 2009: Cotoneasters – A comprehensive guide to shrubs for flowers, fruit, and foliage. 4/2009. KIRJA-ARVIO

Silander, Veikko & Kiuru, Heikki: Sibley, D. 2009: The Sibley guide to trees. 4/2009. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Lustgården 2009. 3/2010. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti : dendrologista kirjallisuutta 2009. 2/2010. KIRJA-ARVIO

Piirainen, Mikko: Lainen, M., Kolkka, K., Lähteenmäki, J. & Saarinen, Jaakko 2010: Lumoava metsäpuisto. Arborteum Mustila. 3/2010. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Korhonen, A. 2010: Lempäälästä merkkipuita puistoisa perämetsiin. 4/2010. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry & Raisio, Juha: Echenwalder, J. E 2009: Conifers of the world. 3/2010. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2010. 3/2011. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: Lustgården 2010. 3/2011. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Vertrees, J. & Gregory, P. 2009: Japanese maples. The complete guide to selection and cultivation. 1/2011. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2011. 2/2012. KIRJA-ARVIO

Hämet-Ahti, Leena: Chen, J. 2008: A taonomic reviosion of Syringa L. (Oleaceae). 4/2012. KIRJA-ARVIO

Hämet-Ahti, Leena: Fiala, J. & Vrugtman, F. 2008: lilacs. A gardener’s encyclopedia. 4/2012. KIRJA-ARVIO

Kolkka, Kimmo L.: Auders, A. & Spicer, D. 2012: Royal Horticulture Society encyclopedia of conifers. 4/2012. KIRJA-ARVIO

Kolkka, Kimmo L.: Debreczy, Z., Rácz, I. & Musial, K. (toim.) 2012: Conifers around the world. 4/2012. KIRJA-ARVIO

Ruotsalainen, Seppo: Nikkanen, Teijo & Velling, P. 2010: Metsäpuiden erikoismuodot – koristepuita viherrakentamiseen. 2/2012. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2012. 1/2013. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Roiko-Jokela, H. (toim.) 2012: Ihminen ja metsä – kohtaamisia arjen historiassa 1 ja 2. 1/2013. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Niemelä, T., Terho, M. & Kiema, S. 2012: Sienet ja laho Helsingin puissa. 2/2013. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: dendrologista kirjallisuutta 2013. 3/2014. KIRJA-ARVIO

Hämet-Ahti, Leena: Piggot, D. 2012: Lime-trees and basswoods. A biological monograph of the genus Tilia. 1/2014. KIRJA-ARVIO

Raisio, Juha: Day, L. 2011: Field guide to the street trees of New York City. 4/2014. KIRJA-ARVIO

Raisio, Juha: Spellenberg, R., Earle, C. J. & Nelson, G. 2014: Trees of Eastern North America. 3/2015. KIRJA-ARVIO

Raisio, Juha: Spellenberg, R., Earle, C. J. & Nelson, G. 2014: Trees of Western North America. 3/2015. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti: International Dendroloy Society Yearbook 2014. 1/2016. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti : Ahvenniemi, P. 2012: Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita. 2/2016. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti : Valo, T. 2015: Puuvartisten kasvien tuholaiset. 2/2016. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Fagerstedt, K. ym. 2016: Tunnista puu ja puuaine. 3/2016. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Vuokko, S. 2016: Latva pilviä piirtää. 3/2016. KIRJA-ARVIO

Koivunen, Taina: Muir, J. 2013: Ensimmäinen kesäni Sierravuorilla. 1/2017. KIRJA-ARVIO

Alanko, Pentti : Laine, S. (toim.) 2017: Turun kasvitieteellinen puutarha 60 vuotta. 2/2018. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Raisio, J., Kiviniemi, M., & Penttinen, J. 2018: Puut – laki ja käytännöt. 2/2018. KIRJA-ARVIO

Väre, Henry: Julkaisut. 4/2019. KIRJA-ARVIO