Koivuseminaari ja syyskokous 29.11.2024

10.00–10.05 Seminaarin avaus. Puheenjohtaja Juha Fagerholm
10.05–10.30 Koivun suku. Henry Väre
10.30–10.55 Ulkomaiset koivulajit ja koivujen erikoismuodot Suomessa. Antti Autio
10.55–11.20 Koivujen eläintuhot muuttuvassa ilmastossa. Tiina Ylioja
11.20–11.45 Koivut ja monimuotoisuus. Juha Siitonen
11.45–11.55 Keskustelu aamupäivän aiheista.

Lounastauko

13.00–13.25 Koivujen genetiikka. Yrjö Helariutta
13.25–13.55 Koivun mekaaninen jalostus ja puutuotteiden käyttö. Sahatavara, vaneri ja hybridiratkaisut. Erkki Verkasalo
13.55–14.15 Hyljeksitty hieskoivu. Viljelymäärät ja tulevaisuuden näkymiä. Katri Himanen
14.15-14.40 Koivun käyttö kemiallisessa metsäteollisuudessa ja kuoren mahdollisuudet. Risto Korpinen
14.40–14.50 Keskustelu iltapäivän aiheista.

14.50 Seminaarin päätös

Dendrologian Seuran syyskokous klo XXX