Seuran ylimääräinen kokous 21.10.2017

Seuran ylimääräinen kokous pidetään lauantaina 21.10.2017 klo 10 Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa, osoitteessa Jyrängöntie 2, Helsinki.

Asialistalla on seuran sääntöjen muuttaminen PRH:n ehdotuksien mukaisesti, alla muutosehdotus muutettavien kohtien osalta. Sääntöjen muuttamiseksi seuran kokouksen on hyväksyttävä muutos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa.

* * *

 Vanhat säännöt

5 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

Käytännön raha-asioiden hoidossa varainhoitajalla on oikeus kirjoittaa seuran nimi yksin.

8 § Kokoukset

Seuran kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun viidenteentoista päivään mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai tilintarkastajat katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10 % seuran jäsenistöstä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

9 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus;
2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina;
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5 esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto;
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta;
7 valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja, tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuoden toimikaudeksi alkaen kevätkokouksesta;
8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Yhdistyksen lakkauttaminen

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä, kuten edellä sääntöjen muuttamisesta on sanottu. Seuran purkautuessa luovutetaan sen varat seuran ohjelman mukaisen toiminnan tukemiseksi jollekin muulle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle, sen mukaan kuin seuran lakkauttamisasiaa viimeksi käsittelevä kokous päättää.

Uudet säännöt

5 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

8 § Kokoukset

Seuran kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun viidenteentoista päivään mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10 % seuran äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

9 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus;
2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina;
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5 esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto;
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta;
7 valitaan yksi tilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja, tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuoden toimikaudeksi alkaen Kevätkokouksesta;
8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Yhdistyksen lakkauttaminen

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä, kuten edellä sääntöjen muuttamisesta on sanottu. Seuran purkautuessa luovutetaan sen varat seuran sääntöjen mukaisen toiminnan tukemiseksi jollekin muulle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle, sen mukaan kuin seuran lakkauttamisasiaa viimeksi käsittelevä kokous päättää.

Dendorologian seuran toimintasuunnitelma 2016

Seuran tarkoituksena on edistää puuvartisten kasvien tuntemusta, tutkimusta ja kokeilua Suomessa, silmälläpitäen erityisesti niiden merkitystä ja käyttöä luonnon- sekä maisemanhoidossa, viheralueiden ja puutarhojen suunnittelussa ja perustamisessa, sekä metsän- ja muussa viljelyssä.

Vuosi 2016 on Dendrologian Seura ry – Dendrologiska Sällskapet rf:n 47. toimintavuosi. Se on omistettu mäntyjen suvulle (Pinus). Toiminnassa noudatetaan seuran vakiintuneita linjoja. Toiminnan painopisteitä ovat dendrologian tunnetuksi tekeminen, aktiivisen kerhotoiminnan jatkaminen sekä alan tutkimuksen edistäminen.

Tilaisuudet

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 30.4.2016 mennessä. Kokouksessa käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä valitaan tilintarkastajat. Syksyllä pidetään syyskokous, jonka aiheina ovat henkilövalinnat, talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kevätkokouksen yhteydessä pidetään esitelmä, syyskokouksen yhteydessä pidetään seminaari. Kokoukset pidetään Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Matkat

Seuran ulkomaanmatka tehdään Saksaan. Kotimaanretki järjestetään Hämeenlinnan seudulle.

Puistokävelyt, retket ja muu toiminta

Seuran kerhot järjestävät puistokävelyitä ja retkiä valitsemiinsa kohteisiin. Vihreät jättiläiset –kirjan tietojen päivittämistä jatketaan.  Seura osallistuu vuoden aikana erilaisiin alan tapahtumiin. Suunnitelmissa on osallistuminen Tieteiden yöhön, Marketan puiston tapahtumaan ja  Mustilan taimipäivä jne..

Julkaisut

Seuran jäsenlehteä, Sorbifoliaa julkaistaan A5-kokoisena neljä kertaa vuodessa, yhteensä 192 sivua. Talvikasvion tekeminen jatkuu. Puu- ja pensaskasvion työstäminen jatkuu. Seuraava puisto-opas sisältää dendrologisesti mielenkiintoisia kohteita eri puolilla Suomea. Harkitaan Puu- ja pensaskasvion vuoden 199X painoksen lisäpainosta.

Tiedotus

Seura tiedottaa jäsenistölle Sorbifoliassa, kerhojen lehdissä, verkkosivuillaan, dendrologit-sähköpostilistalla ja  Facebookissa. Vuoden puusuvusta laaditaan lehdistötiedote ja syksyllä järjestetään mäntyseminaari.

Hallitus

Hallitus kokoontuu vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Tieteiden talossa. Hallitus järjestäytyy työryhmiksi, jotka valmistelevat pääosan toimintaan liittyvistä asioista.

Kerhot

Tapahtumien, kurssien ja muun toiminnan järjestämistä aktivoidaan ja tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa edistetään uusien kerhojen perustamista.

Varainhankinta

Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, Sorbifolian tilaus- ja ilmoitusmaksuista sekä kirjallisuuden ja muiden tuotteiden  myyntituloista. Vuonna 2016 vuosijäsenmaksu on 32 euroa, opiskelijajäsenmaksu 12 euroa ja perhejäsenmaksu 10 euroa. Kannattajajäsenmaksu on 250 euroa ja ainaisjäsenmaksu 300 euroa.

 

Dendrologian Seuran kevätkokous 7.4.2016

Dendrologian Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 7.4.2016 klo 18

Paikka: Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen vuoden toimikaudeksi alkaen kevätkokouksesta

8. Päätetään ensimmäisen kerran sääntömuutoksesta, joka tulisi voimaan vuoden 2018 alusta

9. Muuta

 

Kokouksen jälkeen on esitys Hørsholmista Nitzeliukseen, Jussi Lähteenmäki kertoo Dendrologian Seuran kesän 2015 Juutinrauman matkasta.

Dendrologian seuran kevätkokous 16.4.2015

Dendrologian seuran kevätkokous pidetään 16.4.2015 klo 18

Paikka: Tieteiden talo, sali 505

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 kokouksen avaus
2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta
7 valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen vuoden toimikaudeksi alkaen kevätkokouksesta
8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tilaisuuden jälkeen Jussi Lähteenmäki kertoo Dendrologian seuran Hollannin ja Belgian matkasta

Tervetuloa!

Dendrologian seuran kevätkokous 10.4.2014

Dendrologian seuran kevätkokous pidetään 10.4.2014 klo 18

Paikka: Tieteiden talo, sali 505

Tilaisuuden aluksi kasvitauteja käsittelevä minisymposium

18.00 Jalavatauti – Minna Terho, Helsingin kaupunki
18.15 Jalavataudin käytännön torjuntamahdollisuudet – Sami Kiema, Helsingin kaupunki
18.30 Jalavataudin diagnostiikka ja Eviran rooli taudin torjunnassa – Mirkka Soukainen, Evira
18.45 Kysymyksiä ja keskustelua

Kevätkokous alkaa noin klo 19. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

1 kokouksen avaus
2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta
7 valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen vuoden toimikaudeksi alkaen kevätkokouksesta
8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa!