Kevätkokous 2013

Dendrologian seuran kevätkokous 

Aika ja paikka: 18.4.2013, klo 18.00 Tieteiden talo, Helsinki, Sali 404, 4. kerros.
Huom! Tieteiden talon hissi on korjauksen takia poissa käytöstä.

 

1 § Kokouksen avaus.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 § Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
tai muista toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta

7 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen vuoden toimikaudeksi alkaen kevätkokouksesta

8 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § Kokouksen päättäminen

 

Kokouksen lopuksi kuullaan seuran viime vuoden
Karjalan kannaksen matkasta kuvien kera.