Syyskokouksen päätöksia

Dendrologian seuran syyskokous hyväksyi sääntömuutoksia, joilla mm. pienennettiin seuran hallituksen kokoa.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin maatalous- ja metsätieteiden tohtori Aulikki Kauppila. Hallituksen jäseniä vuoden 2018 alusta ovat Pentti Alanko, Aino Anttila, Antti Autio, Juha Fagerholm, Jouni Juntumaa, Kirsi Koponen, Juha Raisio, Katja Uski ja Anneli Viherä-Aarnio. Varajäseniä ovat Elina Regårdh, Inkeri Salo ja Henry Väre.