Pentti Alanko ja Arno Kasvi kunniajäseniksi, ansiomerkit yhdeksälle

Dendrologian Seura kutsui 26.10.2019 kunniajäsenikseen maatalous- ja metsätieteiden tohtori (h.c.) Pentti Alangon ja puutarhaneuvos Arno Kasvin.

Pentti Alanko

 

Arno Kasvi

 

Dendrologian Seuran hallitus myönsi hopeiset ansiomerkit seuraaville:
Päivi Islander
Jukka Lehtonen
Jussi Lähteenmäki
Teijo Nikkanen
Jaakko Saarinen
Veikko Silander
Kristian Theqvist
Don Welsh
Tapio Ykspetäjä

Vasemmalta: Kristian Theqvist, Teijo Nikkanen, Jaakko Saarinen, Pentti Alanko ja Arno Kasvi

 
Luettelo kaikista Dendrologian Seuran palkitsemista henkilöistä