Syyskokous

SYYSKOKOUS 3.12.2010

Dendrologian seuran syyskokous pidetään
Samassa paikkaa heti seminaarin jälkeen (16.15-17.00) pidetään Dendrologian seuran syyskokous. Syyskokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Päätetään varsinaisten ja kannattajajäsenten sekä kerhojen jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtajaa.
8. Valitaan hallituksen uudet jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Muut asiat.
10. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!