Kevätkokous

Ajankohta
7. huhtikuuta 2011 ·klo 18.00
Paikka Tieteiden Talo
Kirkkokatu 6
Helsinki, Finland
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus;
2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös äntenlaskijoina;
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5 esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai
muista toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta;
7 valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen vuoden toimikaudeksi alkaen
kevätkokouksesta;
8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.