Toimintasuunnitelma 2012

Seuran tarkoituksena on edistää puuvartisten kasvien tuntemusta, tutkimusta ja kokeilua Suomessa, silmälläpitäen erityisesti niiden merkitystä ja käyttöä luonnon- sekä maisemanhoidossa, viheralueiden ja puutarhojen suunnittelussa ja perustamisessa, sekä metsän- ja muussa viljelyssä.

Vuosi 2012 on Dendrologian Seura ry – Dendrologiska Sällskapet rf:n 43. toimintavuosi. Se on omistettu tammen suvulle, Quercus. Toiminnassa noudatetaan seuran vakiintuneita linjoja. Toiminnan painopisteitä ovat dendrologian tunnetuksi tekeminen, aktiivisen kerho-toiminnan jatkaminen sekä alan tutkimuksen edistäminen.

Tilaisuudet
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 30.4.2012 mennessä. Kokouksessa käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä valitaan tilintarkastajat. Syksyllä pidetään syyskokous, jonka aiheina ovat henkilövalinnat, talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kevätkokouksen yhteydessä pidetään esitelmä, syyskokous pidetään Tammiseminaarin yhteydessä. Kokoukset pidetään Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Matkat
Seuran ulkomaanmatka tehdään Viipuriin, Sortavalaan ja Punkaharjulle. Kotimaanretki jär-jestetään Ahvenanmaalle. Valmistellaan vuoden 2013 matkaa Koreaan.

Puistokävelyt, retket ja muut toiminnat
Seuran kerhot järjestävät puistokävelyitä ja retkiä valitsemiinsa kohteisiin. Seura järjestää vuoden puusuku -aiheisen tapahtuman.

Julkaisut
Seuran jäsenlehteä Sorbifoliaa julkaistaan A5-kokoisena neljä kertaa vuodessa, yhteensä 192 sivua. Talvikasvion tekeminen jatkuu. Puu- ja pensaskasvion työstäminen jatkuu.

Tiedotus
Seura tiedottaa jäsenistölle Sorbifoliassa, kerhojen lehdissä, www-kotisivuillaan ja dendrologit-sähköpostilistalla sekä Facebookissa. Vuoden puusuvusta laaditaan lehdistötiedote ja syksyllä järjestetään Tammiseminaari.

Hallitus
Hallitus kokoontuu vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Kokoukset pidetään Tieteiden talossa. Hallitus järjestäytyy työryhmiksi, jotka valmistelevat pääosan toimintaan liittyvistä asioista.

Kerhot
Tapahtumien, kurssien ja muun toiminnan järjestämistä aktivoidaan ja tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa edistetään uusien kerhojen perustamista.

Varainhankinta
Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, Sorbifolian tilaus- ja ilmoitusmaksuista sekä kirjallisuuden ja julisteiden myyntituloista. Vuonna 2012 vuosijäsenmaksu on 30 euroa, opiskelija-jäsenmaksu 12 euroa ja perhejäsenmaksu 10 euroa. Kannattajajäsenmaksu on 250 euroa ja ainaisjäsenmaksu 300 euroa.

Helsingissä 9. joulukuuta 2011
Jussi Lähteenmäki, puheenjohtaja