Toimintasuunnitelma 2012

Seuran tarkoituksena on edistää puuvartisten kasvien tuntemusta, tutkimusta ja kokeilua Suomessa, silmälläpitäen erityisesti niiden merkitystä ja käyttöä luonnon- sekä maisemanhoidossa, viheralueiden ja puutarhojen suunnittelussa ja perustamisessa, sekä metsän- ja muussa viljelyssä.

Vuosi 2012 on Dendrologian Seura ry – Dendrologiska Sällskapet rf:n 43. toimintavuosi. Se on omistettu tammen suvulle, Quercus. Toiminnassa noudatetaan seuran vakiintuneita linjoja. Toiminnan painopisteitä ovat dendrologian tunnetuksi tekeminen, aktiivisen kerho-toiminnan jatkaminen sekä alan tutkimuksen edistäminen.

Tilaisuudet
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 30.4.2012 mennessä. Kokouksessa käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä valitaan tilintarkastajat. Syksyllä pidetään syyskokous, jonka aiheina ovat henkilövalinnat, talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kevätkokouksen yhteydessä pidetään esitelmä, syyskokous pidetään Tammiseminaarin yhteydessä. Kokoukset pidetään Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Matkat
Seuran ulkomaanmatka tehdään Viipuriin, Sortavalaan ja Punkaharjulle. Kotimaanretki jär-jestetään Ahvenanmaalle. Valmistellaan vuoden 2013 matkaa Koreaan.

Puistokävelyt, retket ja muut toiminnat
Seuran kerhot järjestävät puistokävelyitä ja retkiä valitsemiinsa kohteisiin. Seura järjestää vuoden puusuku -aiheisen tapahtuman.

Julkaisut
Seuran jäsenlehteä Sorbifoliaa julkaistaan A5-kokoisena neljä kertaa vuodessa, yhteensä 192 sivua. Talvikasvion tekeminen jatkuu. Puu- ja pensaskasvion työstäminen jatkuu.

Tiedotus
Seura tiedottaa jäsenistölle Sorbifoliassa, kerhojen lehdissä, www-kotisivuillaan ja dendrologit-sähköpostilistalla sekä Facebookissa. Vuoden puusuvusta laaditaan lehdistötiedote ja syksyllä järjestetään Tammiseminaari.

Hallitus
Hallitus kokoontuu vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Kokoukset pidetään Tieteiden talossa. Hallitus järjestäytyy työryhmiksi, jotka valmistelevat pääosan toimintaan liittyvistä asioista.

Kerhot
Tapahtumien, kurssien ja muun toiminnan järjestämistä aktivoidaan ja tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa edistetään uusien kerhojen perustamista.

Varainhankinta
Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, Sorbifolian tilaus- ja ilmoitusmaksuista sekä kirjallisuuden ja julisteiden myyntituloista. Vuonna 2012 vuosijäsenmaksu on 30 euroa, opiskelija-jäsenmaksu 12 euroa ja perhejäsenmaksu 10 euroa. Kannattajajäsenmaksu on 250 euroa ja ainaisjäsenmaksu 300 euroa.

Helsingissä 9. joulukuuta 2011
Jussi Lähteenmäki, puheenjohtaja

Juniperus-seminaari ja syyskokous 9.12.2011

Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
Helsinki

  • Andres Vaasa (Viron Dendrologian Seura): Baltian katajajalosteet
  • Timo Saarimaa: Katajien lisäyksestä
  • Ville Hallikainen: Katajan dendrokronologiaa
  • Marjatta Uosukainen: Kuinka valita katajalajikkeita
  • Nika Potinkara: Katajasta kansanperinteessä
  • Peter M.A. Tigerstedt: Katajan suvun monimuotoisuus

Seminaari jatkuu syyskokouksella klo 16.15 alkaen

Vuoden 2011 dendrologista kirjallisuutta

Pentti Alanko on koonnut vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon dendrologista kirjallisuutta nettisivuilla julkaistavaksi. Se löytyy nyt yläpalkin linkkirivistä. Bibliografia päivittyy nyt siis entistä tiuhempaan.  Sorbifoliassa ilmestyy luettelo vuoden 2010 kirjallisuudesta.

Voit myös ilmoittaa Pentti Alangolle sähköpostilla (pentti[at]musku.net) uusista julkaisuista. Tässä neuvoja:

Pyydän niitä jotka ovat kiinnostuneet täydentämään luetteloa perehtymäään tarkkaan mitä tietoja siihen on otettu, siis kirjoittajat, jutun tai kirjan nimi, jutusta lehden nimi, nr+sivut, kirjasta sivumäärä, kustantaja ja kustantajan kotipaikka. Olen saanut useitakin hyviä neuvoja, miten tämän voisi tehdä paremmin, mutta ne ovat kaikki työläimpiä, joten en ole lähtenyt muuttamaan tätä systeemiä ainakaan toistaiseksi.

Dendrologian seuran kotimaanmatka helatorstaina

Helatorstain retken (2.6.2011) kohteita ovat

Kiasma (Saukkolan ja Kauniaisten liittymien kautta)
Paimio: Metsäntutkimuslaitoksen Preitilän koealue
Paimion Parantolan piha-alue
Paddaisten kartano, Sauvo
Wijkin kartano, Kemiö
Kemiö kk
Angelniemi - Salo - Helsinki

Alla: Ensimmäisestä linkistä aukeaa yksityiskohtaisempi kartta, jota voi vierittää. Toisesta näkee kartalla koko reitin.

Katso reitti

Näytä suurempi
kartta