Kilpisjärven varpuja ja Tromssan palmuja

Dendrologian Seuran vuoden 2010 ulkomaanretki suuntautuu pohjoisen jylhiin maisemiin. Tutustumme metsänraja- ja tunturikasvillisuuteen Kilpisjärvellä ja Ruotsin Abiskossa sekä golf-virran ja mereisyyden vaikutuksiin Pohjois-Norjassa viikon ajan.

Kilpisjärvi on Suomen ja Abisko Ruotsin tunnetuin kalkista hyötyvän tunturikasvillisuuden keskittymä. Kummallakin paikkakunnalla on pitkä historia luonnontieteellisen tutkimuksen ja retkeilyn kohteina. Tromssassa on maailman pohjoisin kasvitieteellinen puutarha, siellä on laajat kokoelmat alpiinisia lajeja niin pohjoiselta kuin eteläiseltä pallonpuoliskolta. Myös rhodoja on runsaasti. Pohjois-Norjassa laajalle levinnyt jättiputki (Heracleum laciniatum) tunnetaan nimellä tromsanpalmu. Harstadin lähellä olevan taimitarhan (www.draglandplanteskole.no) lajiluettelo kuvaa hyvin, miten mereisyys vaikuttaa puuvartisten kasvien menestymiseen.

lehdykka

Kilpisjärveltä Tromssaan – Seuran matka 2010

Kilpisjärven varpuja ja Tromssan palmuja – Dendrologian Seuran matka kesällä 2010

Dendrologian Seuran vuoden 2010 ulkomaanretki suuntautuu pohjoisen jylhiin maisemiin. Tutustumme metsänraja- ja tunturikasvillisuuteen Kilpisjärvellä ja Ruotsin Abiskossa sekä golf-virran ja mereisyyden vaikutuksiin Pohjois-Norjassa viikon ajan.

Kilpisjärvi on Suomen ja Abisko Ruotsin tunnetuin kalkista hyötyvän tunturikasvillisuuden keskittymä. Kummallakin paikkakunnalla on pitkä historia luonnontieteellisen tutkimuksen ja retkeilyn kohteina. Tromssassa on maailman pohjoisin kasvitieteellinen puutarha, siellä on laajat kokoelmat alpiinisia lajeja niin pohjoiselta kuin eteläiseltä pallonpuoliskolta. Myös rhodoja on runsaasti.  Pohjois-Norjassa laajalle levinnyt jättiputki (Heracleum laciniatum) tunnetaan nimellä tromsanpalmu.  Harstadin lähellä olevan taimitarhan (www.draglandplanteskole.no) lajiluettelo kuvaa hyvin, miten mereisyys vaikuttaa puuvartisten kasvien menestymiseen.

 

Linkkejä

Carl-Adam Hæggström: Suomen jalopihlajat (Finlands ädelrönnar)

[print_link]

CarlAdam Hæggström
Luonnontieteellinen keskusmuseo
KasvimuseoPL
700014 HELSINGIN YLIOPISTO
carladam.haeggstrom[at}helsinki.fi

Suomessa kasvaa kolme luonnonvaraista jalopihlajalajia:

Sorbus intermedia, ruotsinpihlaja, endeeminen laji Pohjolan eteläosissa ja Länsi-Baltiassa. Suomessa sitä kasvaa melko harvinaisena Ahvenanmaalla, jossa se on rauhoitettu, sekä harvinaisena Turun saaristossa.

S. hybrida, suomenpihlaja, endeeminen laji jonka levinneisyysalue on pirstonainen (disjunktio). Se kasvaa Etelä- ja Länsi-Norjassa, Itä-Ruotsin mantereella (Uplanti, Södermanland) ja Gotlannissa, Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa sekä yksi puu Saarenmaalla ja jokunen puu Bornholmin saaressa. Ahvenanmaalla se on yleisehkö, Turun saaristossa harvinainen.

S. meinichii, kaunopihlaja on myös endeeminen laji ja sen levinneisyysalue on pirstonainen (disjunktio). Se kasvaa harvinaisena Etelä- ja Länsi-Norjassa, Gotlannissa ja Ahvenanmaalla. Lisäksi on jokunen puu Ruotsin itärannikon tuntumassa sekä Turunmaalla. Kaunopihlaja on rauhoitettu ja luokiteltu erityisesti suojeltavaksi lajiksi sekä Ahvenanmaalla että Ruotsissa. Se kuuluu IUCN:n globaalisen punaisen listan lajeihin, EU:n luontodirektiivilajeihin II-liitteen (Natura 2000 verkosto) ja IV-liitteen mukaan se on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR). Suomessakin kaunopihlaja on myös luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) mutta Ruotsissa vain vaarantuneeksi (VU). Norjassa se sen sijaan ei ole ollenkaan katsottu uhanalaiseksi.

Kolme jalopihlajalajia ovat syntyneet risteytymisen ja siihen liittyvän polyploidian tuloksena ja ne ovat useinkin apomikteja, siis hedelmöityksettä siemenestä lisääntyviä. Ruotsinpihlaja ja suomenpihlaja ovat tetraploideja (2n = 68), kaunopihlaja triploidi (2n = 51).

Ruotsinpihlajan syntyä on selitetty seuraavsti. Sen kantalajeina pidetään diploidinen kotipihlaja S. aucuparia (2n = 34) ja saksanpihlaja S. aria (2n = 34) tai valkopihlaja S. rupicola (2n = 34).

Suomenpihlajan synty on mutkikkaampi: tetraploidisen apomiktisen lajin siitepöly S. ariaryhmästä (esim. S. rupicola tai S. arranensis, otaksuttu kromosomistoAA) hedelmöittää kotipihlajan munasolun (otaksuttu kromosomisto B) jonka seurauksena on triploidi risteymä AAB. Mikäli kotipihlajan siitepöly hedelmöittää risteymän jakaumattoman munasolun AAB on tuloksena tetraplodinen AABB, eli suomenpihlaja. On oletettu, että tämä on tapahtunut muutamia kertoja, koska suomenpihlajan morfologinen vaihtelu alueittain on suuri. Mutta, jo yhden oksan lehtien morfologinen vaihtelu saattaa olla suuri!

Kaunopihlajan syntyä on selitetty seuraavasti: kotipihlajan ja suomenpihlajan risteymä on triploidinen (2n = 51; kromosomisto AAB) ja se on tavallisesti täysin marto. Tällainen risteymä on kuitenkin saattanut periä apomiktisen lisääntymistavan kantalajiltaan suomenpihlajalta, ja silloin se on pysyvä, itsenäinen laji, eli S. meinichii. Kaunopihlaja on kuitenkin lajina hankala, koska sen erottaminen primaarisesta risteymästä on hyvin vaikeaa ja ehkä mahdotonta morfologisin perustein.

Kirjallisuutta

Aldasoro, J. J., Aedo, C., Navarro, C. & Garmendia, F. M. 1998: The genus Sorbus (Maloideae, Rosaceae) in Europe and in North Africa: morphological analysis and systematics. – Syst. Bot. 23: 189212.

Bolstad, A. M. & Salvesen, P. H. 1999: Biosystematic studies of Sorbus meinichii (Rosaceae) at Moster, S. Norway. – Nordic J. Bot. 19: 547559.

Hedlund, T. 1901: Monographie der Gattung Sorbus. – Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 35(1): 1147.

Hæggström, C.A. 1989: Suomenpihlaja (Sorbus hybrida). (Abstract: The Finnish Whitebeam (Sorbus hybrida).) – Sorbifolia 20(1): 512.

Hæggström, C.A. 1999: Vuoden 1999 puu: ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia). (Abstract: Tree of 1999: The Swedish Whitebeam (Sorbus intermedia).) – Sorbifolia 30: 131137.

Hæggström, C.A. 2007: Kaunopihlaja (Sorbus meinichii s.lat.) Suomessa. (Abstract: Sorbus meinichii s.lat. in Finland.) – Sorbifolia 38: 147169.

Koponen, Timo: Kumpulan keruumatkojen pihlajat sekä kaksi valkomarjaista pihlajaa Sichuanista

[print_link]

Tiivistelmä. Japanissa kasvaa kuusi pihlajalajia (Ohwi 1965): *S. alnifolia, *S. commixta, S. gracilis, S. japonica, *S. matsumurana ja *S. sambucifolia. Niistä kahden lajin, S. alnifolia ja S. japonica, lehdet ovat ehyet (eivät liuskaiset) ja ne on ehdotettu vietäviksi Ariasukuun (Robertson et al. 1991). S. gracilis kasvaa vain KeskiHonshun vuoristoissa, muita tavataan myös Hokkaidolla, josta kerättiin muut paitsi S. japonica. Kaikista neljästä (merkitty yllä *) pihlajasta on vähintään yhden alkuperän kasveja elossa Kumpulassa ja ne ovat menestyneet hyvin tai kohtalaisesti.

KoillisKiinassa (ent. Mantšuria) tavataan vain kaksi pihlajalajia (Li 1988): Sorbus alnifolia ja S. pohuashanensisS. alnifoliasta lähetettiin Helsinkiin lentopostina koeputkessa oksanpätkiä, mutta solukkolisäys epäonnistui. S. pohuashanensis on alennettu tavallisen S. aucuparian alalajiksi, josta eroaa vain isompien silmujensa ja lehtiensä sekä pysyvämpien korvakkeidensa puolesta (McAllister 2005). Kolmesta kerätystä erästä kaksi menestyy Kumpulassa hyvin.

Niillä alueilla Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa ja Albertassa, joissa liikuimme, kasvaa vain kaksi pihlajalajia:  Sorbus scopulina (lännenpihlaja) ja S. sitchensis (sitkanpihlaja) (McAllister 2005). Molemmista kerättiin kolme kantaa. Kaikki S. scopulina-kannat ovat elossa, mutta enää yksi S. sitchensis-kanta kituuttaa Kumpulassa. Edellinen on pensasmainen, jälkimmäisen tulisi kasvattaa vahva vaakajuurakosto, josta pensaikko syntyy vesomalla. S. sitchensis marjoo hyvin nuorena, alle metrin korkuisena, mikä sekin saattaa hidastaa pituuskasvua.

Vuonna 1991 Kiinan Sichuaniin tekemälläni tutkimusmatkalla (Koponen 1997) keräsin marjoja kahdesta valkomarjaisesta pihlajasta (alasuku Albocarmesinae), jotka Kaisaniemessä kasvatettuina olivat selvästi eri lajeja. McAllisterin (2005) monografian perusteella toinen niistä on suvullisesti lisääntyvä diploidi (n = 34) Sorbus rehderiana. Sen tuntomerkkejä ovat jäykät tummat ja paksut oksat, hieman tuppimaiset lehtikannat, kiiltävät jäykät lehdykät, joka kapenevat läheltä lehden tyveä lehden kärkeen. Silmut ovat kartiomaiset, kiiltävät ja niissä on ruskeita karvoja silmun kärjessä ja silmusuomujen reunoissa. Terälehdet ovat hyvin pienet ja kukinto ja lopulta hedelmystökin ovat pystyasentoiset. Se on Himalajan alueella yleinen ja kasvaa korkeammalla kuin muut pihlajat, aina puurajalla saakka. Toinen pihlaja on apomiktinen tetraploidi (n = 68)
S. frutescens. Sen arvellaan syntyneen helmipihlajasta (S. koehneana agg.). Tuntomerkkejä ovat tummasnvihreät syvään hampaiset lehdykät, ohuet suklaanväriset oksat ja pensasmainen kasvutapa. Se on ainoa laji, jolla on mustahkot valkokarvaiset silmut. Se tunnetaan vain Gansun Tebbumaasta, joka on lähellä keruupaikkaani Sichuanissa Sunpanin länsipuolella.