Yhteistilauksia, kursseja ja ulkomaanmatkoja – kerhojen toiminta on monipuolista

Pääosan dendrologian seuran toiminnasta järjestävät seuran kerhot. Kerhoja on viisi, joista kolme on paikalliskerhoja. Paikalliskerhot järjestävät puistokävelyitä, retkiä, talkoita, esitelmätilaisuuksia ja tunnistuskursseja omalla alueellaan. Ne suhtautuvat kaikkiin puuvartisiin kasvisukuihin tasapuolisesti. Seuralla on myös kaksi, vain yhteen kasvisukuun keskittynyttä kerhoa, nimittäin Kärhö-kerho ja Rhododendron-kerho. Kerhoihin voivat liittyä kaikki Dendrologian seuran jäsenet ja niiden järjestämiin tapahtumiin voivat kaikki myös osallistua.

Kerhojen toiminnasta vastaa yleensä enemmän tai vähemmän vapaamuotoisesti organisoitunut muutaman hengen ryhmä. Kerhojen vetäjät näyttävät usein olevan tavalla tai toisella dendrologian ammattilaisia usein puutarha- tai metsäalalta, mutta ryhmissä on myös paljon harrastajia. Kaikki puuvartisista kiinnostuneet ovat varmasti tervetulleita mukaan toimintaan. Kerhojen yhteystiedot löytyvät kunkin kerhon kohdalta sekä myös jokaisen Sorbifolia -lehden takakannen sisäsivulta.

 

Hämeen kerho Kynneppää
Kouvolan kerho
Kärhökerho
Oulun kerho
Pomologian kerho
Quercus – Lounais-Suomen kerho
Rhododendron -kerho