Kärhökerho tarjoaa tietoa, harrastusmahdollisuuksia ja tuttavuuksia kärhöjen parista. Dendrololian seuran jäsenet voivat liittyä kerhoon maksamalla kärhökerhon kerhomaksun joka kattaa paperisen kärhölehden kustannukset. Jäsenet voivat liittyä myös kerhon Facebook-ryhmään.

Puheenjohtaja: Börje Fri, puhelin 0400 690381, sähköposti borje.fri (at) gmail.com

Sihteeri: Suvi Taponen, puhelin 0400308981, sähköposti suvi.taponen (at) helsinki.fi

Kärhökerhon kuulumisia 23.3.2014

Kärhökerhon kuulumisia 20.11.2014

Näin liityt Kärhökerhon Facebook-ryhmään